Alvorlige sykkelulykker Fagmøte i Trygg Trafikk

Hvilken kunnskap finnes i offisiell statistikk, og hva viser data fra helsesektoren? Trenger vi mer kunnskap for å forebygge de alvorlige ulykkene? 

Endring i programmet! 
NB! Endring i oppsatt program; innlegget om å forebygge sykkelulykker i et systemperspektiv går ut. Fagmøtet vil dreie seg om hvilke data vi har om alvorlige sykkelulykker, og om det er behov for bedre statistikk.

Vel møtt til fagmøte – digitalt eller fysisk – torsdag 8. juni! 😊


Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er det et mål om at flere skal sykle og gå. Formålet er å begrense vekst i biltrafikken, redusere klimautslipp samt bidra til bedre folkehelse og miljø.

Samtidig utfordres trafikksikkerheten fordi syklister har mye høyere ulykkesrisiko enn trafikanter som sitter bedre beskyttet inne i et kjøretøy.

Trygg Trafikk ønsker å bidra til sikker sykling. Kunnskap om sykkelulykker er avgjørende for at det forebyggende arbeidet skal bli treffsikkert. Har vi god nok kunnskap til å forebygge de alvorlige sykkelulykkene?

Program for fagmøtet

Velkommen

Sykkelulykker: Hvilken kunnskap har vi, og hva trenger vi? 
Anne Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen  

Hva viser helsedataene? Syklister behandlet i traumemottak de siste fem årene. 
Marianne Dahlhaug, leder av Nasjonalt traumeregister 

Hva ser legene på Ullevåls traumemottak? 
Jon Ramm-Pettersen, seksjonsoverlege ved Nevrokirurgisk avdeling, OUS 

Forberedte kommentarer fra sentrale aktører: 
Ingeborg Storesund Hesjevoll, forsker ved Transportøkonomisk institutt  
Geir Bartz-Johannessen, byplanlegger i Bergen kommune  
Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistenes Landsforening. 

Spørsmål og kommentarer 

Påmelding

Meld deg på digitalt

Meld deg på fysisk

Praktisk informasjon

  • Dato: torsdag 8. juni 2023
  • Tid: kl. 09:00–10:30
  • Sted: digitalt på Teams eller fysisk hos Trygg Trafikk i Tullings gate 2 (6. etasje)

Alle som melder seg på digital deltakelse, får tilsendt lenke til møtet.

Enkel frokost serveres i Tullins gate fra kl 08:30.

Velkommen!

 

Sted
Kart
Tid
8. juni 2023
09:00 - 10:30

Kurskontakt
Tanja Loftsgarden Avdelingsleder fag og analyse