Gi barna mulighet til å være aktive og selvstendige trafikanter Legg til rette for attraktiv og trygg ferdsel

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget og Trygg Trafikk i Rogaland inviterer til digital konferanse. Konferansen belyser tema rundt attraktiv skolevei med utgangspunkt i tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022- 2025 og Barnas transportplan i NTP.

Hvilke tiltak kan kommunene bidra med i arbeidet for økt bruk av sykkel og gange blant barn og unge, samtidig som vi arbeider mot 0-visjonen om at ingen skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken?

Her finner du hele programmet!

Meld deg på her!

Kunnskap om hva som er viktig for barn og unge og deres ferdsel, bør ligge til grunn for hvor tiltak iverksettes. Barn og unge skal trekkes inn i planprosesser etter plan- og bygningsloven, det skal bidra til å ivareta deres interesser, og gi bedre løsninger for samfunnet. Dyktige innledere tar oss gjennom dagen med interessante foredrag, og June kommune bidrar med skråblikk på en kommunal hverdag.

Påmelding via Rogaland fylkeskommune sine nettsider. Gratis deltakelse, men påmelding kreves for å få lenke til konferansen.

Sted: Digitalt møte

Påmeldingsfrist: Tirsdag 7. juni 2022

Sted
Kart
Tid
8. juni 2022
09:00 - 15:00

Kurskontakt
Ingrid Lea Mæland Regionleder Trygg Trafikk Rogaland