Kan vi forhindre trafikkfarlig «rulling»? Invitasjon til fagmøte - digitalt og fysisk // Gratis!

De er røde, de er blå – og mange leier eller eier en russebuss. Nå har rektorer, helsesykepleiere og andre som jobber med de unge ropt varsko. De mener at russebussene er en driver for ekskludering, emosjonelle problemer, svakere skoleprestasjoner, rus og annen risikofylt adferd.

– Vi hører at mange unge lager russebussgrupper og inngår kontrakter flere år før de er russ. En voksende bransje av (useriøse) kommersielle aktører presser på, sier Tanja Loftsgarden, Trygg Trafikk. 

Veteranbussene med sidestilte seter og uten krav til beltebruk er mest populære, og brukes som «rullende diskoteker». Fall, brudd og blåmerker er ikke uvanlig. Bensindrevne aggregater for lys og lyd plasseres noen ganger i lasterommet. Ulykkes- og skadepotensialet er enormt, og det har også skjedd noen alvorlige ulykker.

I dette fagmøtet skal vi se nærmere på trafikkfarlig «rulling». Først innleder representanter fra en videregående skole, Statens vegvesen, politiet og Forbrukerrådet. Deretter åpnes det for refleksjoner og spørsmål.

Påmelding

Klikk her for digital deltagelse

Klikk her for fysisk deltagelse

 


Praktisk informasjon

Dato: Onsdag 08. mars 2023
Tid: kl. 09:00 - 10:30
Sted: Digitalt på Teams eller fysisk Trygg Trafikks lokaler i Tullingsgate 2 (6. etasje)

Alle som melder seg på digitalt vil får tilsendt lenke til møtet.

Enkel frokost serveres i Tullinsgate 2 fra kl 08.30.

Velkommen!


Program for fagmøtet

Velkommen og kort innledning 
Trygg Trafikk  

Erfaringer fra en videregående skole  
Cathrine Kittilsen Zandjani, rektor Asker vgs    

Hva avdekker SVVs kontroller?  
Roy Harald Holm, seksjonssjef Statens vegvesen Utekontroll 

Hvilke regler gjelder for russebusser i dag, og er det behov for endringer i regelverket?  
Arne Bakkevig, sjefsingeniør Statens vegvesen 

Hvilke erfaringer gjør politiet seg?   
Audun Storvik, politioverbetjent/ spesialist, trafikktjenesten, Oslo politidistrikt.  

Påvirkes sikkerheten av russens leie- og kjøpskontrakter?  
Thomas Iversen, Juridisk seniorrådgiver/teamleder, Forbrukerrådet 

Spørsmål og diskusjon  

Sted
Kart
Tid
8. mars 2023
08:30 - 10:30

Kurskontakt
Tanja Loftsgarden Avdelingsleder fag og analyse