Sykkeldyktig.no Innlandet Kurs for ansatte på skolen

Dette kurset tilbys i første rekke til skoleansatte i Innlandet. Kurset gjennomføres med Teams, du vil få tilsendt invitasjon på e-post.

Hvordan bli tryggere med barn i trafikken?

Kursdeltagerne får en innføring i bruk av Sykkeldyktig.no, og hvordan denne kan brukes i undervisning på sykkel.

Er du i tvil om hvordan du skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel? Eller er du usikker på bruken av læringsplattformen Sykkeldyktig.no? Kanskje du bare
har behov for en gjenoppfrisking av opplæringen? Da anbefaler vi at du setter av en time til å gå gjennom opplæringen sammen med oss i Trygg Trafikk!

Hva består kurset av?
Nettkurset for grunnskolelærere om trafikk- og sykkelopplæring består av delene:

- Innledning: 
- Skolens oppdrag: hvorfor skal skolene gjennomføre trafikkopplæring på sykkel?
- Nullvisjonen: om grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge
- Sykkeldyktig.no: gjennomgang av lærerveiledningen
- Ferdigheter: grunnleggende ferdigheter. Tips til gjennomføring
- Oppsummering

Hvordan kan skolen gjennomføre kurset?
Det anbefales at alle lærere som skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel setter av felles
tid til å gå gjennom kurset. Da kan dere drøfte spørsmålene sammen underveis og bidra til
felles forståelse av innholdet. Det er uansett nyttig å gå gjennom på egenhånd om ikke en
felles gjennomgang sammen med oss er mulig.

Når gjennomføres nettkurset?
Tirsdag 9. mai 2023, kl. 14.15-15.30.

Kurset vil være digitalt og det blir muligheter for å stille spørsmål.

Klikk her for påmelding.

Påmeldingsfristen er 5. mai

Dato: 09.mai 2023

Sted: Teamsmøte

Kl:  14.15 - 15.30

 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg av fra kurset, ta kontakt med oss.

Sted
Teamsmøte Kart
Tid
9. mai 2023
14:15 - 15:30

Kurskontakt
David Tofthagen Spesialrådgiver Trygg Trafikk Innlandet