Trafikksikkerhetsdag 10. trinn – Innlandet Samling for skolene i gamle Oppland og Ringsaker

Velkommen til samling

Tradisjonen tro inviterer Trygg Trafikk, Innlandets Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg og Statens Vegvesen alle skolene i Innlandet til samling på Trafikksikkerhetssenteret på Norsk vegmuseum på Hunderfossen.

Samlingen arrangeres i år for 14. gang.  Elever og lærere opplever dagen som lærerik og spennende. Det garanterer vi at den også blir i 2022!

Tid og sted

Trafikksikkerhetsdagene på Norsk Vegmuseum høsten 2022.

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: innen fredag 6.mai

Temaer på samlingen

Statens Vegvesen har ansvaret for innholdet på samlingen.

Det vil være både praktiske øvelser og undervisning, og elevene forventes å delta aktivt.

  • Risikoområder i trafikken: fart, rus, oppmerksomhet og sikring
  • Praktiske øvelser
  • Trafikksikkerhet i fagene: eksempler på tverrfaglig arbeid i skolen.
  • Hva er trafikkompetanse?

Praktisk informasjon

  • Samlingen er gratis. Trygg Trafikk bestiller busstransport.
  • Pga avstandene i fylket kan skoledagen bli noe lengre enn vanlig for de som må kjøre langt. Opplegget på Vegmuseet varer i 3,5 time. Dersom returen til skolen er senere enn tidspunktet for ordinær skoleskyss, så må skolene selv ordne dette.
  • Forarbeidet sendes ut til lærerne som blir med på TS senteret ca. 3 uker i forkant.
  • Alle må ha med egen matpakke og drikke kan kjøpes på vegmuseet.

Hva må rektor gjøre?

Rektor har ansvar for å informere Trygg Trafikk om hvilke lærere og antall elever som deltar. Skolene tildeles dato for deltagelse etter vedlagte oversikt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med David Tofthagen.

Sted
Norsk Vegmuseum Hunderfossen Kart
Tid
8. september - 21. november 2022

Kurskontakt
David Tofthagen Seniorrådgiver