Trafikksikkerhetsdag 10. trinn – Innlandet Samling for skolene i gamle Oppland og Ringsaker

Velkommen til samling

Tradisjonen tro inviterer Trygg Trafikk, Innlandets Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg og Statens Vegvesen alle skolene i Innlandet til samling på Trafikksikkerhetssenteret på Norsk vegmuseum på Hunderfossen.

Samlingen arrangeres i år for 15. gang.  Elever og lærere opplever dagen som lærerik og spennende. Det garanterer vi at den også blir i 2023!

Tid og sted

Trafikksikkerhetsdagene på Norsk Vegmuseum høsten 2023.

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: innen fredag 5.mai

Temaer på samlingen

Statens Vegvesen har ansvaret for innholdet på samlingen.

Det vil være både praktiske øvelser og undervisning, og elevene forventes å delta aktivt.

  • Risikoområder i trafikken: fart, rus, oppmerksomhet og sikring
  • Praktiske øvelser
  • Trafikksikkerhet i fagene: eksempler på tverrfaglig arbeid i skolen.
  • Hva er trafikkompetanse?

Praktisk informasjon

  • Samlingen er gratis. Trygg Trafikk bestiller busstransport.
  • Pga avstandene i fylket kan skoledagen bli noe lengre enn vanlig for de som må kjøre langt. Opplegget på Vegmuseet varer i 3,5 time. Dersom returen til skolen er senere enn tidspunktet for ordinær skoleskyss, så må skolene selv ordne dette.
  • Forarbeidet sendes ut til lærerne som blir med på TS senteret ca. 3 uker i forkant.
  • Alle må ha med egen matpakke og drikke kan kjøpes på vegmuseet.

Hva må rektor gjøre?

Rektor har ansvar for å informere Trygg Trafikk om hvilke lærere og antall elever som deltar. Skolene tildeles dato for deltagelse etter vedlagte oversikt.

For- og etterarbeid:

Trygg Trafikk vil ta kontakt med lærerne som skal følge elevene. Lærerne må gjennomføre et forarbeid sammen med elevene.

Klikk her for å komme til for- og etterarbeid.

Har du spørsmål? Ta kontakt med David Tofthagen.

Sted
Norsk Vegmuseum Hunderfossen Kart
Tid
12. september - 16. november 2023

Kurskontakt
David Tofthagen Spesialrådgiver