Kurs for ansatte i barnehage

Helt siden midten av 60 -tallet har Trygg Trafikk holdt kurs for barnehageansatte og det har har vært en stor suksess. På kurs med Trygg Trafikk får barnehageansatte en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet i barnehagen.

På kurset vil vi ta opp temaer som:

  • Rutiner på tur
  • Barns forutsetninger i trafikken
  • Foreldresamarbeid
  • Sikring i bil og buss
  • Trafikk i rammeplanen
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Barnas Trafikklubb
  • Med barn i trafikken
  • Trafikkpedagogikk

Kurset er gratis og har en varighet på mellom 5 – 6 timer.

Sjekk når vi holder kurs i ditt fylke eller ta kontakt med ditt lokale Trygg Trafikk.

Marie Louise Simonsen Zangenberg
Marie Louise Simonsen Zangenberg Spesialrådgiver opplæring
Torunn Mevik
Torunn Mevik Spesialrådgiver opplæring
Tone  Helstad Glomsrud
Tone Helstad Glomsrud Rådgiver opplæring