Inspirerende barnehager

Espira Veldetun Barnehage har fokus på miljø og sikkerhet. En viktig del av arbeidet dreier seg om trafikkopplæring og trafikksikkerhet.

Rygg inn!

Barnehagen ser at foreldresamarbeid er en viktig del av arbeidet. De har klare retningslinjer på hvordan de ønsker at foreldrene skal opptre på parkeringsplassen. Det å rygge inn er absolutt det tryggeste.

– Derfor har vi delt ut bøter til de som ikke parkerer på riktig måte eller har latt bilen stå på tomgang, sier styrer Maria Nordstrand.

Frukt som bot

Betaling ved bøteleggelse er i form av frukt til avdelingen, noe barnehagen og foreldrene ser er en morsom og effektiv måte. De har over lengre tid jobbet systematisk med trafikkopplæring og brukt Trygg Trafikk sitt materiell som pedagogisk verktøy forteller styrer Maria Nordstrand.

Kurs

Flere av personalet har vært på kurs i regi av Trygg Trafikk og har gode erfaringer med bruk av Trygg Trafikk sitt materiell. Barnehagen ønsker at alle barn og voksne skal bruke refleks og har i den forbindelse delt ut refleks til alle som gikk inn porten en mørk vinter morgen. Tidligere har barnehagen hatt fokus på sikring av barn i bil og har hatt dette som tema på blant annet foreldremøte.

Trygg Trafikk anbefaler at barnehagen retter fokuset mot adferd på parkeringsplassen jevnlig, slik at alle foreldre vet hvilke regler som gjelder. Det aller beste er om så mange som mulig går eller sykler med barna sine til barnehagen.