Finansnæringen

Gjennom Finans Norge bidrar en rekke forsikringsselskaper med støtte til mange av Trygg Trafikks prosjekter. Til sammen utgjør dette et stort bidrag til våre aktiviteter og tiltak. I tillegg til økonomisk støtte bidrar selskapene med faglig kompetanse og nettverk som styrker Trygg Trafikks informasjons- og holdningsskapende arbeid.

Helt siden Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 har forsikringsnæringen vært en viktig samarbeidspartner. Samarbeidet med Finans Norge utgjør en vesentlig del av finansieringen av Trygg Trafikks aktiviteter og innsats. Det innebærer generell støtte til det skadeforebyggende arbeidet, prosjektavtaler med det enkelte selskap og prosjektavtaler for selskapene i fellesskap.

For tiden støtter Finans Norge i fellesskap kursvirksomheten vår rettet mot barnehager og grunnskolen. At ansatte i barnehager og skolen formidler trafikksikkerhet til den oppvoksende generasjon over hele landet er et uvurderlig grunnlag i det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet.

Våre samarbeidspartnere i Finans Norge