Informasjon til foreldre og lærere

Barn og unges sikkerhet i trafikken er de voksnes ansvar. Vi må legge til rette for at barn og unge ferdes trygt i trafikken og får god trafikkopplæring. Her har vi samlet aktuelle brosjyrer og veiledere som er nyttige i dette arbeidet.