Barn med på sykkelen

Ønsker du å ta med småbarn på sykkeltur? Her finner du råd og informasjon om utstyret som finnes for barn som ikke sykler selv.

Velg riktig sykkelutstyr

Barn som skal være med på din sykkel skal ha et eget sykkelsete eller sitteplass, og sitte fastspent. Det er viktig å passe på at ben eller hender ikke kan komme inn i hjulet eller i klem andre steder.

Sørg alltid på at både du og barnet har hjelm, at hjelmen passer og er festet riktig.

Barnet må kunne sitte selv før du sykler med hen i et sykkelsete eller i sykkelvogn. Det kan de fleste barn når de er rundt seks – ni måneder gamle.

Dette sier regelverket om å transportere barn på sykkel

Forskrift om bruk av kjøretøy: § 3-1.Antall personer
 1. Kjøretøy må ikke brukes med større antall personer på sitteinnretninger eller på andre plasser enn det er registrert for. Under kjøring er det kun tillatt å oppholde seg på registrerte plasser i kjøretøyet. For kjøretøy som ikke er registreringspliktig, gjelder fabrikantens bestemmelse tilsvarende. Liten elektrisk motorvogn kan bare brukes av én person.
 2. I tillegg er følgende personbefordring tillatt dersom de tillatte vekter ikke overskrides og befordringen er betryggende:

f) To barn under 6 år eller ett barn under 10 år på sykkel som nevnt i kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 12. Dersom slik sykkel er påmontert tilhenger, kan det bare transporteres ett barn under 10 år på sykkelen.

g) To barn under 6 år eller en person i tilhenger til sykkel som nevnt i kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 12 første til tredje ledd.

Sykkelsete

Her er noen råd når du skal kjøpe sykkelsete:

 • Sykkelsetet skal ha nakkestøtte og fotbeskyttelse.
 • Setet skal ha en sele for å holde barnet fast. De beste selene er H eller Y formet.
 • Sykkelsetet skal være spent fast i sykkelens ramme. Det er sikrere enn hvis sykkelsetet kun er festet til bagasjebrettet.
 • Setet skal være tilpasset barnets alder og vekt.
 • Ta med både barn og sykkel når du skal kjøpe sykkelsete. Da får du prøvd utstyret før kjøp og finner det som passer best for dere.

Sykkelsetene festes relativt høyt på sykkelen og kan gjøre at sykkelen føles ustabil og vanskeligere å håndtere. Gå aldri fra sykkelen din når det sitter et barn i sykkelsetet, den kan velte.

Sykkelsete montert bak

Sykkelsete som er montert bak er ofte mer behagelig for barnet fordi det er mer plass til rygg og armlene. Sete med høy rygg er god å hvile i, men du må forsikre deg om at det er plass til både barn og sykkelhjelm. Til gjengjeld har ikke barnet så godt utsyn som foran, det er ikke så lett å snakke sammen og syklisten kan ikke ha ryggsekk.

Barn som er eldre enn 5-6 år (20-22 kg) gjør sykkelen ustabil. En påhengssykkel kan være et alternativ.

Har du fjær i setet på sykkelen så være obs på at små fingre kan komme i klem.

Sykkelsete montert foran

Når barnet sitter foran på sykkelen er det lett å snakke sammen. Barnet har også godt med utsyn, men det kan til gjengjeld bli en del regn og vind. En vindskjerm kan være en god innvestering.

Noen sykkelseter krever at syklisten sprer beina for å ikke støte i setet. Sykkelsete foran skal ha fotbeskyttelse med stropper. Sykkelsete foran er beregnet for mindre barn, 2-3 år (12-15 kg). Ved høyere vekt blir sykkelen for ustabil.

Sykkelvogn/sykkeltilhenger

Sammenlignet med et barnesete på bagasjebrettet gir tilhengeren både syklist og passasjer bedre komfort og frihet. Tilhengere finnes til en og to små passasjerer, og kan i tillegg gi plass til litt bagasje, eller noen handleposer. Kjøretøyforskriftene tillater at to barn under seks år, eller ett barn fraktes i sykkeltilhenger.

Det er noen ting du bør tenke på når det kommer til sykkelvogn:

 • Barnet skal alltid sitte fastspent i sikkerhetsselen som tilhengeren er utstyrt med
 • Eikene på hjulet skal være skjermet fra barna slik at de ikke kan få fingrene i klem.
 • Husk at vognen er bredere enn sykkelen så du må beregne ekstra margin til fortauskant, veiskulder og andre hindringer.
 • Lukk alltid sikkerhetsnettet i front, slik at barnet ikke blir utsatt for steinsprut el.l.
 • Følg bruksanvisningen når det kommer til antall passasjerer og vektgrensen.

Sikkerhet med sykkelvogn

Sørg for å feste tilhengeren til sykkelen slik produsenten foreskriver, og kontroller festeanordningen jevnlig. Gode bremser på egen sykkel er ekstra viktig med en henger på slep. Barnet bør alltid bruke sykkelhjelm i tilhengeren, og sitte godt fastspent i sikkerhetsselen.

Pass på at dere er synlige i trafikken. Mange hengere leveres med en vimpel på stang. Refleks og lys er anbefalt å ha på sykkelvognen: Husk rødt bakover og hvitt eller gult forover. Stopp innimellom og sjekk at alt står bra til med passasjeren. Dersom to voksne sykler i følge bør den ene sykle bak tilhengeren.

Lastesykkel

I en lastesykkel kan du ha god kontakt med barnet. Til gjengjeld har du ikke mulighet til å fjerne lastevognen, som du kan med en sykkelvogn.

Det krever litt tilvenning å kjøre med en lastesykkel. Et tips er å starte å øve på et lukket område uten trafikk. Vær oppmerksom på at det vil være vanskeligere å ta skarp sving med en lastesykkel på grunn av vekt og konstruksjon.

Hvor mange kan være med på en lastesykkel?

Når du har med passasjerer på lastesykkel skal de ha hver sin sitteplass og være trygt spent fast med sikkerhetssele. Antall seter i sykkelvognen og tillatt maksvekt begrenser hvor mange passasjerer det er mulig å sykle med.

Det er ingen forskrifter som bestemmer maksvekten til passasjerene, hvor mange passasjerer eller hvor mye last man kan ha. Det er fabrikantene som opplyser om maksgrensene for de ulike produktene. Vi anbefaler at du følger de begrensningene som gjelder for din lastesykkel.

Merk at å sykle med mange personer på lastsykkel er krevende, du skal kunne kjøre forsvarlig og ha fullt herredømme over sykkelen.

Påhengssykkel

Påhengssykkel er en slags halv barnesykkel som kobles på en voksensykkel. Syklisten foran bør ha fylt 15 år, og den trekkende sykkelen må ha to bremser. Påhengssykkelen er beregnet til transport av barn, cirka 5-10 år, men kan brukes av alle barn uansett alder, så lenge ikke maksvekten overstiges. Se hvilke begrensninger som gjelder for din påhengssykkel.

En påhengssykkel kan være en god løsning til transport av litt større barn. Spesielt ved tett trafikk i storbyen, hvis det er farlig for barnet å kjøre på sin egen sykkel, og du vil unngå å kjøpe med sykkelvogn eller lastesykkel. Barnet får mosjon, men det er viktig å huske at barnet ikke lærer å sykle sikkert og vurdere trafikken.