Bli med på trafikksikkerhetskonkurranse!

Gjennom TS-ambassadørprosjektet i de videregående skolene i Agder inviteres elever til å sende inn bidrag til TS-konkurransen i regi av TS-ambassadørene. Vinnerskolen mottar kr. 5000,-

Vinn penger til din skole!

TS-ambassadørene skal gjennomføre konkurransen på egen skole. Skolen kårer deretter ett vinnerbidrag som skal konkurrere med de andre skolene. Det beste bidraget i Agder blir kåret av en fagjury, og premieres med kr. 5000,- som overføres vinnerskolen. Det er ønskelig at elevrådet sammen med TS-ambassadørene ved skolen blir enige om hvordan man best kan bruke pengene.

Lurer du på hvordan du kan delta? Her er noen forslag:

 • Digitale plakater med et budskap
 • Memes
 • «Be smart, be like» bilder (gjerne på norsk) eller lignende
 • Tegneserier
 • korte filmer/videoer

Konkurranseregler

 • Viktig: Under utarbeidelsen av bidragene må trafikksikkerheten til elever og andre ivaretas, dette gjelder spesielt ved innspilling av film/video.
 • Bidragene skal være med å spre kunnskap om viktigheten av trafikksikkerhet.
 • Elever må selv ta bildene/filmen, det er ikke lov å hente bilder fra nettet eller bruke bilder som andre har tatt. På grunn av rettigheter må eventuell musikk som benyttes vær lisensfri/egenprodusert.
 • Dersom det tas bilder av mennesker som kan gjenkjennes, må det foreligge tillatelse.
 • Bilder og filmer som sendes inn kan bli benyttet av Agder fylkeskommune og Trygg Trafikk (ref. *Personvernerklæringen).

Forslag til tema

Under er en liste over forslag til tema, men det er lov å være kreativ og finne på noe annet. Husk bare at det skal handle om trafikksikkerhet.

 • Refleks
 • Fart
 • Rus
 • Hjelm
 • El-sparkesykkel
 • Tørre å si i fra (ved uvettig kjøring)
 • Trimming av moped
 • Russ
 • Risikovilje

TS-ambassadørenes oppgave: gjennomføre konkurransen ved sin skole

Denne TS-konkurransen er ett av de tre obligatoriske tiltakene som TS-ambassadørene skal gjennomføre i løpet av skoleåret. Ambassadørene skal promotere konkurransen ved sin skole, skape bredt engasjement, og få inn så mange bidrag som mulig fra medelevene. Til slutt skal det kåres en vinner som blir skolens bidrag videre i konkurransen.

Frist for å levere bidrag

TS-ambassadørene skal

 • ta imot bidragene på sin skole
 • kårer en vinner innen fredag 17. mars 2023.

Dette er en intern kåring som TS-ambassadørene selv står for, og innleveringsfristen på hver enkelt skole kan variere.

TS-ambassadørene må deretter

 • laste opp og levere skolens vinnerbidrag på denne siden så snart som mulig innen den nevnte fristen.

Det er viktig at fristen overholdes.

Alle bidragene skal vurderes nøye av en fagjury, som i tillegg skal sørge for at konkurransereglene er overholdt. Juryen består av representanter fra Trygg Trafikk sentralt, Trygg Trafikk Agder, Trafoen/18pluss og Nullvisjonen Agder.

Vinneren for hele Agder blir kåret så snart som mulig påfølgende uke, og annonseres senest onsdag 22. mars 2023!

Ved spørsmål ta kontakt med Elen Regine Lauvhjell i Trygg Trafikk.

*TS-ambassadørprosjektet i Agder er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune, Trygg Trafikk, Nullvisjonen Agder og Trafoen/18pluss.

 • Trygg Trafikk forbeholder seg retten til å bruke hele eller deler av film og reklameplakater som sendes inn til konkurransen. Bidrag som benyttes vil merkes med fornavn og alder.

  Les Trygg Trafikks personvernerklæring

 • Max. file size: 35 MB.

  (max 35MB per fil)

  Har du problemer med å få lastet opp filen? Kontakt regionleder i ditt fylke.

Kontaktperson i Trygg Trafikk

Elen Regine Lauvhjell
Elen Regine Lauvhjell Spesialrådgiver Agder