Vinner av trafikksikkerhetskonkurransen i Agder 22/23

Gratulerer til Sam Eyde vgs. i Arendal som stakk av med seieren!

Juryens begrunnelse:

Denne kortfilmen berørte oss på en helt spesiell måte, og viser på en tankevekkende måte de fatale følgene av ruskjøring. Filmen har teknisk god kvalitet, er et solid konsept, og handlingen er godt bygd opp. I tillegg er hovedbudskapet aktuelt og viktig.

På vegne av juryen,
Elen Regine Lauvhjell, Trygg Trafikk Agder

Vinnerfilmen:

Premie

Det beste bidraget i Agder premieres med 5000 kr til skolen. Disse midlene betales ut til elevrådet. Det er ønskelig at elevrådet sammen med ts-ambassadørene ved skolen blir enige om hvordan man best kan bruke pengene.

Trafikksikkerhetsambassadørene i Agder

Dette er et av de tre obligatoriske tiltakene til trafikksikkerhetsambassadørene (ts-ambassadør). Ambassadørene har promotert denne konkurransen ved skolen, og ved Tangen kom det inn ti bidrag.

TS-ambassadørprosjektet i Agder er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune, Trygg Trafikk, Nullvisjonen Agder og Trafoen/18pluss.

Bildet er av de dyktige ts-ambassadørene ved Tangen videregående skole. Fra venstre: Peder Johan Pripp, Elisa Belland, Ida Lislevand og Yared Tewoldbrhan.