Hjertesone aktivitetskampanje våren 2023

Trygg Trafikk Rogaland inviterer skoleklasser, til å delta i Rogaland sin gå- og sykle til skole kampanje våren 2023.

Til skoler som er Hjertesoneskole, eller arbeider for å etablere Hjertesone.

De som ønsker å være med, melder seg på og får levert en stor Hjertesoneplakat (A1), som henges på veggen i klasserommet. Plakaten brukes til registrering. Hver og en elev krysser selv av de dagene de går, sykler, løper eller sparker til skolen.

Påmelding: dahleflesja@tryggtrafikk.no

Kampanjen må gå over minimum 5 uker, og dere kan selv bestemme når dere vil starte i løpet av våren og hvor mange uker dere vil registrere.

Slik deltar dere: 

Send inn registreringene dere har ført på plakaten. Dette gjør dere ved å sende inn bilde av plakaten til dahleflejsa@tryggtrafikk.no innen 1. juni.

Slik vinner dere: 

Hvis dere kan vise at dere har hatt 5 uker aktivitet, er dere med i trekningen om fem klassepremier. Fem klasser vinner premie a 3000 kroner.

Dette er bra med å delta!

Målet med denne type aktivitetskampanje, er at elevene skaper engasjement og motivasjon seg imellom, og at foresatte ikke kjører barna til skolen, viss de ikke må. Kampanjen vil heller ikke være tidkrevende for lærerne. Men viktig at skolen gjør en innsats på forhånd for å nå ut med informasjon om kampanjen til både til lærere, elever og foreldre (FAU).